Kehtivad alates 1.02.2020

Tihedus temp. 15ºC (EVS-EN ISO 12185):       15 €

Väävlisisaldus (EVS-EN ISO 20846):             60 €

Fraktsioonkoostis (EVS-EN ISO 3405):         60 €

Määrimisomadused (EVS-EN ISO 12156-1):  135 €

Hägustumispunkt (cloud point) (EVS-EN ISO 3015):        45 €

Filtreeritavus (CFPP) (EVS-EN ISO 116):                   45 €

Oktaaniarv mootorimeetodil (MON):           170 €

Oktaaniarv uurimismeetodil (RON):            170 €

Leekpunkt (EVS-EN ISO 2719):                     45 €

Kinemaatiline viskoossus (EVS-EN ISO 3104):   45 €

Viskoossusindeks (arvutuslik, EVS-EN ISO 2719):      10 €

Vaba vesi (EVS-EN ISO 3733):                    50 €

Markeri sisaldus (VV määrus nr. 194): 30 €

Värvaine sisaldus (VV määrus nr. 194): 30 €

Eripõlemissoojus(arvutuslik, ASTM D 4868): 10 €

Induktsiooniperiood (EVS-EN ISO 7536): 50 €

Koksiarv (ASTM D 189):                60 €

Korrosiivsus vaskplaadikatsel (EVS-EN ISO 2160):    45 €

Küllastunud aururõhk (EVS EN 13016-1):   60 €

Auruluku indeks (Arvutuslik):               10 €

Oksüdatsiooniline stabiilsus (EVS-EN ISO 12205):     70 €

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (EVS-EN ISO 12916):   125 €

Vee sisaldus Karl Fischeri meetodil (EVS-EN ISO 12937):      50 €

Tahked osised (EVS-EN ISO 12662):   50 €

Tsetaaniindeks (arvutuslik, EVS-EN ISO 4264): 10 €

Tuhasus (EVS-EN ISO 6245):           50 €

Rasvhapete metüülestrite sisaldus (FAME) (EVS-EN ISO 14078):           115 €

Kütuse koguse mõõtmine raudteetsisternides  (API MPMS Ch.3. )   15 €

Kütuse koguse mõõtmine kaldamahutites  (API MPMS Ch.3. )         15 €

Proovivõtt statsionaarsest mahutist kuni 20 m (EVS-EN ISO 3170):     15 € ; iga järgmine 10 

Proovivõtt statsionaarsest mahutist üle 20 m (EVS-EN ISO 3170):       22 € ; iga järgmine 20 

Bensiini ja diislikütuse täisanalüüs vastavushindamiseks:       800 

Vastavushindamine ja sertifikaadi väljastamine:       200 €

Eksperthinnang:    1 tund   40€

 

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Minimaalne aeg täisanalüüsi teostamiseks: bensiin – 8 h, diislikütus – 24h, kerge kütteõli – 4 h