DIISLIKÜTUS, s.h. erimärgistatud ( * )

Näitaja

Mõõtühik

Nõue

Katsemetoodika

Tihedus 15 °C juures

EN ISO 12185

suvine
talvine

kg/m3
kg/m3

820...845
800...845

EN ISO 3675

Tsetaaniindeks

min 46,0

EN ISO 4264

Tsetaaniarv

EN ISO 5165

suvine
talvine

min 51,0
min 49,0

Polütsüklilised
aromaatsed süsivesinikud

massi%

max 8

EN 12916

Fraktsioonkoostis:

EN ISO 3405

Destilleerub 250 °C juures
Destilleerub 350 °C juures

mahu%
mahu%

< 65
85

95% destilleerub temp-l
Destilleerub 180 °C juures, talvine
Destilleerub 340 °C juures, talvine

°C
mahu%
mahu%

max 360
< 10
95

Viskoossus 40 °C juures

EN ISO 3104

suvine
talvine

mm2/s
mm2/s

2,00...4,50
1,50...4,00

Määrimisvõime

m

460

EN ISO 12156-1

Oksüdatsioonikindlus

g/m3

max 25

EN ISO 12205

Leekpunkt

°C

üle 55

EN ISO 2719

Hägustumispunkt

EN 3015

suvine
talvine

°C
°C

ei normita
max -16

Filtreeritavuspunkt

EN 116

suvine
talvine

°C
°C

max -5
max -26

Koksiarv

massi%

max 0,30

EN ISO 10370

Tuhasisaldus

massi%

max 0,01

EN ISO 6245

Väävlisisaldus

mg/kg

max 10

EN ISO 20847
EN ISO 20846
EN ISO 20884

Korrosiivsus vaskplaadikatsel

klass

klass 1

EN ISO 2160

Veesisaldus

mg/kg

max 200

EN ISO 12937

Rasvhapete metüülestrite
(FAME) sisaldus

mahu%

max 7

EN 14078

* Marker SolventYellow 125

mg/l

6 – 9

Vabariigi Valitsuse määrus nr 148

* Värvaine Automate Blue

mg/l

10 – 15