Autobensiin

Diislikütus

Kerge kütteõli

Lisainfo

 

KERGE KÜTTEÕLI (erimärgistatud punane)

Näitaja

Mõõtühik

Nõue

Katsemetoodika

Tihedus 15 °C juures

kg/m3

max 860

EVS-EN ISO 3675
EVS-EN ISO 12185

Fraktsioonikoostis:

EVS-EN ISO 3405

Destilleerub 250 °C juures
Destilleerub 350 °C juures

mahu%
mahu%

< 65
85

Viskoossus temp. 20 °C

EVS-EN ISO 3104

suvine
talvine

mm2/s
mm2/s

max 6,0
max 5,0

Leekpunkt

EVS-EN 2271

suvine
talvine

°C
°C

min 42
min 35

Hägustumispunkt

EVS-ISO 23015

suvine
talvine

°C
°C

ei normita
max -10

Filtreeritavuspunkt

EVS-EN 116

suvine
talvine

°C
°C

max -5
max -20

10% destillatsioonijäägi koksiarv

massi%

max 0,3

EVS-EN ISO 10370

Tuhasisaldus

massi%

max 0,01

EVS-EN ISO 6245

Väävlisisaldus

massi%

max 0,2*

EVS-EN ISO 20846

Vaskplaadikatse

klass

läbib (No 1)

EVS-EN ISO 2160

Vaba vesi

massi%

max 0,03

ISO 3733

Tahked osised

puuduvad

EVS-EN ISO 3735

Eripõlemissoojus

MJ/kg

min 41,0

ASTM D4868

* Marker SolventYellow 125

mg/l

6 – 9

Vabariigi Valitsuse määrus nr 148

'' Värvaine Automate Red

mg/l

4 – 6

Vabariigi Valitsuse määrus nr 148